Връщане на продукт

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 15 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.

3. Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:

  • Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на стоката, налично на сайта. В този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.
  • Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.

4. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено в рамките на посочения срок.

6. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефон: +359 8801121 или на имейл адрес sales@aspc.bg:

7. Стоките следва да бъдат върнати в сервиза на на АС Компютърс на адрес: град Пловдив, ул. Данаил Николаев 43 с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани както следва: състоянието им, серийни номера и съответствие с условията на връщане. Моля да имате предвид, че стоки изпращани до офис на куриерски фирми Еконт Експрес и Спиди и няма да бъдат приемани, защото там не могат да бъдат преглеждани адекватно!

8. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

10. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.

11. Възстановяването на сумата се извършва по банков път на сметката посочена в заявката за връщане или на място в сервиза на АС Компютърс на адрес: град Пловдив, ул. Данаил Николаев 12. Ако плащането е направено с банкова карта, сумата се връща по картата, от която е направено плащането.

13. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на АС Компютърс без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на АС Компютърс преди изтичането на 14 дневния срок.

14. Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

15. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, Клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

16. В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.

17. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

17.1. за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;

17.2. за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;

17.3. за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

17.4. за консумативи, батерии, канцеларски материали, разпечатани от клиента; за принтери с разпечатани консумативи от клиента;

17.5. за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;

17.6. за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;

17.7. когато клиентът изрично е поискал от Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага само за тези допълнителни услуги или стоки;

17.8. когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите да бъдат върнати на Продавача запечатани;

17.9. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

17.10. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

17.11. за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

17.12. за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

17.13. предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.  

18. Условия за връщане или замяна:

18.1. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;

18.2. Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с които е била доставена;

18.3. Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;

18.4. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;

18.5. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;

18.6. Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.

19. Ако стоката бъде върната в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да изиска такса за привеждането ѝ в началния ѝ вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на стоката като втора употреба, или по избор на клиента да му достави стоката обратно за негова сметка.

    * Общите условия
    * Условията за Лични Данни
    При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта:
    © 2023 Powered by Now.bg